خرید اکانت (لایسنس رایگان به صورت خودکار برای کاربران جدید فعال می شود)
24500 تومان برای یک اکانت


محاسبه هزینه

 

تخفیف بیشتر با خرید بیش از یک اکانت

تعداد اکانت تعرفه
1 اکانت 24,500 تومان
2 اکانت (%10تخفیف) 44,100 تومان
3 اکانت (%15تخفیف) 62,500 تومان
4 اکانت (%20تخفیف) 78,400 تومان
5 اکانت (%25تخفیف) 91,875 تومان
بیشتر از 5 (به ازای هر اکانت) (%30تخفیف) ... تومان